×
ตั้งค่า Wi-Fi
Images/Blog/KPbCU2tV-99.jpg
เขียนโดย kapnetwork เมื่อ Wed 25 Jan, 2023
Like

โหลดPDFเต็ม

Fit AP Mode

Fit AP Mode คือโมท Access Point เสียบใช้งานร่วมกับเร้าเตอร์เน็ตทั่วไปได้ทันที
Repeater Mode

Repeater Modeคือ ทวนสัญญาณ แต่ความเร็วจะลดลงเหลือเพียงครึ่ง
สแกน Wi-fiจะพบชื่อที่ต้องการ เชื่อมต่อ ใส่รหัสให้ตรง

แก้ไข IP address

เมนูฟิก IP address อุปกรณ์ให้คงที่

แก้ไขระบบ อุปกรณ์

เพิ่ม SSID
ตั้งค่าวันที่ และโซนเวลา

 
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2023 Vevo Systems Co., Ltd.