×
USW-Pro-Max-24-PoE (400W)
✅switch Layer 3 24 พอร์ต มีพอร์ต 2.5 GbE และยังสามารถจ่ายไฟ PoE++ 60W
✅(8) พอร์ต 2.5 GbE PoE++ 60W
✅(8)พอร์ต 1GbEPoE+
✅(8)พอร์ต PoE++ 60W
✅(2)พอร์ต 10G SFP+
✅1.3″ touch สถานะLAN เป็นRGB
✅Power Budget 400W
✅Managed v8.0.24up
รหัสสินค้า: USW-Pro-Max-24-PoE (400W)
จำนวนสินค้าที่มี : 2
ราคา:
31,390.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.