×
SP-AC750-TH
อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายในอาคาร
กำลังส่ง 500mW@2.4GHz + 200mW@5.0GHz - ความเร็วสูง
***รับประกันการใช้งาน 1 ปี***
รหัสสินค้า: SP-AC750-TH
จำนวนสินค้าที่มี : 1
ราคา:
3,699.00 ฿
ประหยัด: 31%
2,560.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2021 Vevo Systems Co., Ltd.