×
CF-E120A V3
อุปกรณ์ส่งสัญญาน Wi-Fi 5.8Ghz ระยะ 3km กำลังส่ง 200 mW เสาอากาศขนาด 11 dBi แบบ point to point wireless Outdoor CPE>>>รับประกันการใช้งาน 5ปี<<<
รหัสสินค้า: CF-E120A V3
จำนวนสินค้าที่มี : 4
ราคา:
2,399.00 ฿
ประหยัด: 17%
1,999.00 ฿
(ราคายังไม่รวม VAT) ของ_CF-E120A V3
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2023 Vevo Systems Co., Ltd.