×
หน้าหลัก > เงื่อนไขการรับประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน

 

เงื่อนไขการบริการหลังการขายเพิ่มเติม

เนื่องจากอุปกรณ์ Mikrotik สามารถที่จะ Config ได้หลากหลายรูปแบบ บางปัญหา ทางบริษัทจะไม่สามารถหาวิธีแก้ไขให้ได้ รวมถึง RouterOS ที่มีการ Update อยู่บ่อยครั้ง ทางบรัษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik ตามนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. อุปกรณ์ที่เป็น Mikrotik Router ทางบริษัทจะทำการ Config ระบบ Hotspot Authenticate , ค่าเบื้องต้นในการเชื่อมต่อ Internet , Hotspot Server, NAT Firewall, IP Address, DHCP Client-Server, Bridge Interface, PPPoE Client, User-Manager, Radius, NTP อื่นๆ และ ทางบริษัทจะมีเอกสารแนบว่าได้ทำการ Config อะไรไปบ้าง ไปกับสินค้า 

2. อุปกรณ์ Mikrotik Access Point เป็นค่า Default จากโรงงาน

3. อุปกรณ์ Mikrotik Switch เป็นค่า Default จากโรงงาน

4. ทางบริษัท Support เฉพาะตามข้อ 1 รวมถึง อุปกรณ์ที่ซื้อจากทางบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทในทุกกรณี

        - การ Config อุปกรณ์ Mikrotik ในรูปแบบต่างๆ ที่ทางบริษัททำไว้ใน บทความ ลูกค้าจะต้องมีความเข้าใจในหลักการทำงานก่อนทำการ Config ซึ่งทางบริษัทจะ Support ในส่วนนี้บางกรณี*

        - การนำอุปกรณ์ Mikrotik ไปทำ Loadbalance เนื่องจากปัญหาจะค่อนข้างจุกจิกมาก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ Support บางกรณี*

5. การ Remote ทาง TeamViewer ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะทำการ Remote ได้หรือไม่ได้

6. การ Support อุปกรณ์ ทุกตัวที่ซื้อสินค้าจากทาง บริษัท อยู่ภายใต้เงื่อนไข*

7. กรณีที่มีปัญหา Bug จาก Router OS รวมถึง การโดน Hack ข้อมูลในอุปกรณ์ Mikrotik ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทในทุกกรณี

    *** การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันที หากสินค้านั้น ถูกงัดแงะ, แกะฝาตัวเครื่อง, สติ๊กเกอร์รับประกันฉีกขาด, ตกหล่น, แตกหัก, จมน้ำ, ไหม้, ช็อต หรือดัดแปลง และหรือปรับแต่งด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดความเสียหาย

 

บริษัท เคป เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ฝ่ายเคลมสินค้า)

เลขที่ 38/61 คลองสาม โครงการศุภลักษณ์-พาณิชย์โฮม4 ม.3

ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  ทางไปรษณีย์เท่านั้น 

( ลูกค้ากรุณาระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และอาการเสียให้ชัดเจนใส่ลงในกล่อง )

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2019 Vevo Systems Co., Ltd.