×
หน้าหลัก > ซื้อสินค้าฟรีประกันโควิด-19
ซื้อสินค้าฟรีประกันโควิด-19

เพราะเรา ห่วงใยคุณ มากกว่าใคร... ฟรี! ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19)
เมื่อซื้อสินค้าที่ KAP Network ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

 

ฟรี! ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19)

 

  ลงทะเบียนรับสิทธิ์  

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร


1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1 - 99 ปี สัญชาติไทย 
2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
3. จำกัดจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยได้ ไม่เกินคนละ 1 ฉบับ
4. อาชีพที่ไม่พิจารณารับประกันภัย: นักบิน พนักงานประจำเรือและเครื่องบิน

หมายเหตุ
ลูกค้า 1 คน ถือประกันภัยไวรัสโควิด-19 (1 กรมธรรม์)
และลูกค้าได้รับสิทธิ์ ฟรีประกันไวรัสโควิด-19 (ภายใน 1 ปี) ถือเป็น 1 กรมธรรม์ หากหมดสัญญากรมธรรม์ต้องสามารถซื้อหรือต่อได้เองในปีถัดไป

*ประกันภัยในแคมเปญนี้ ดำเนินการโดย บริษัท เคป เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  เลขที่ ว00001/2556 โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามแบบกรมธรรม์และเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ ต้องการเคลมประกันภัยไวรัสโควิด-19
ติดต่อ
โทร 02-826-7788 ทุกวัน 24 ช.ม.

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2020 Vevo Systems Co., Ltd.