อุปกรณ์ Access Controller จาก IP-COM รองรับการ Managed อุปกรณ์ IP-COM Access Point ช่วยให้การจัดการระบบได้ง่ายยิ่งขึ้น

ACCESS CONTROLLER 

Access Control & Other

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Access Control & Other
  Max. Number of Managed AP 32 Monitor SSID Security Key QVLAN Client # Limit Trsffic Email Alert >>รับประกันการใช้งาน 2 ปี
  จาก 2,500.00 บาท
  ราคา 2,500.00 บาท

  09 เม.ย. 2561

  764

 • หมวดหมู่สินค้า : Access Control & Other
  Max, Number of Managed AP 2569Upgradable to 512) Monitor , Managed SSID Security Key QVLAN Client # Limit Traffic Email Alert >>>รับประกันกา
  จาก 14,500.00 บาท
  ราคา 14,500.00 บาท

  09 เม.ย. 2561

  612

 • หมวดหมู่สินค้า : Access Control & Other
  GIGABIT ENTERPRISE ROUTER, 4WANS, SMART QOS, BANDWIDTH MANAGEMENT, PORTAL AUTHEN, VPN, DHCP, LOAD BALANCE, MAX NUMBER OF CLIENT : 200 >>รับประกันการใ
  จาก 4,500.00 บาท
  ราคา 4,500.00 บาท

  09 เม.ย. 2561

  506

 • หมวดหมู่สินค้า : Access Control & Other
  802.3AT GIGABIT INJECTOR, 2 10/100/1000MBPS RJ45 PORT, 100 METER POE EXTENSION >>รับประกันการใช้งาน 2 ปี
  จาก 1,200.00 บาท
  ราคา 1,200.00 บาท

  09 เม.ย. 2561

  467