ดูหน้า

Config พร้อมอุปกรณ์

             จาก  Free Config ทางลูกค้าสามารถเลือกสินค้าจากเราแล้ว สามารถให้ทางเรา Config เบื่องต้นได้ ตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ดูหลายละเอียด  Free Config ได้ตามตางราง แล้วสามารถโทรมาติดต่อกับทางฝ่ายช่างได้เลย  สามารถติดต่อ : 095-6456558 , 061-8412882

รายการค่า Config

Free

 
DHCP (Router Only)*  
Bridge (Router , Switch Only)    
Hotspot Userman , Config Login Mikrotik*    
Load Balance*    
Forward port (Device)*    
Config Log Mikrotik + Syslog NAS*    
รับประกัน Config* จนหมดประกัน  
Remote Support (ในเวลาทำการ) วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น. ครั้งแรกของการซื้อสินค้า  

หมายเหตุ : รับประกันหลังการ Config แล้ว ระยะเวลาและเงื่อนไขตาม packet ที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ หลังจากหมดประกัน Config แล้วในกรณีลูกค้าเก่าที่มีการซื้อบริการไปแล้วต่อประกันการ Configได้ในราคาพิเศษสามารถติดต่อ : 095-6456558 , 061-8412882 (ฝ่ายขาย)

                 ในกรณีลูกค้าได้ทำการ Reset อุปกรณ์ หลังจากการติดตั้ง และส่งมอบงาน โดยไม่ได้ปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ก็ตาม ที่ทางบริษัทฯไม่ได้เป็นผู้กระทำทุกประการ

ติดต่อในการ Config ได้ที่ ฝ่ายช่าง  kapsupport


25 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1916 ครั้ง