กลุ่มสินค้า

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless systems
  อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 150 Mbps(802.11a/b/g/n ความถี่ย่าน 2.4/5.0 GHz เลือกใช้งานได้ 1 ความถี่), พร้อมหัวต่อ N-Nale
  จาก 2,490.00 บาท
  ราคา 2,490.00 บาท

  05 ม.ค. 2562

  1426

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless systems
  อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 150 Mbps(MCS7 802.11b/g/n ความถี่ย่าน 2.4 GHz, แบบ 1x1 MIMO Single-Chain), พร้อมหัวต่อ N-M
  จาก 3,190.00 บาท
  ราคา 3,190.00 บาท

  05 ม.ค. 2562

  1573

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless systems
  อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 300 Mbps(802.11b/g/n ความถี่ย่าน 2.4 GHz), พร้อมหัวต่อ RP-SMA x 2 สามารถเชื่อมต่อเสาอากาศ 2.4
  จาก 2,799.00 บาท
  ราคา 2,799.00 บาท

  05 ม.ค. 2562

  2430

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless systems
  อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 300 Mbps(802.11a/n ความถี่ย่าน 5.0 GHz), พร้อมหัวต่อ RP-SMA x 2 สามารถเชื่อมต่อเสาอากาศ 5.0GH
  จาก 2,799.00 บาท
  ราคา 2,799.00 บาท

  05 ม.ค. 2562

  1188

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless for home and office
  CPU, 64MB RAM, 2.4GHz wireless >>>รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  จาก 1,649.00 บาท
  ราคา 1,649.00 บาท

  05 ม.ค. 2562

  7695

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless for home and office
  2.4GHz AP, Five Ethernet ports, PoE-out on port 5, USB for 3G/4G support >>>รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  จาก 1,479.00 บาท
  ราคา 1,479.00 บาท

  05 ม.ค. 2562

  6602

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless for home and office
  Small home AP with four ethernet ports and a colorful enclosure. >>>รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  จาก 799.00 บาท
  ราคา 799.00 บาท

  05 ม.ค. 2562

  4928

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless for home and office
  2.4GHz 1000mW AP with five Ethernet ports and PoE output on port 5. It has a 600MHz CPU, 128MB RAM and a USB port. >>>รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  จาก 2,529.00 บาท
  ราคา 2,529.00 บาท

  08 ม.ค. 2562

  2965

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless for home and office
  Ceiling AP, Dual-Chain 2.4GHz, 650MHz CPU, RouterOS L4, 802.3at/af support >>>รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  จาก 1,599.00 บาท
  ราคา 1,599.00 บาท

  05 ม.ค. 2562

  5066

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless for home and office
  2.4GHz 1000mW AP, 5x Ethernet, 5x Gigabit Ethernet, SFP cage, USB, LCD, PoE output on Eth10, 600MHz CPU, 128MB RAM >>>รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  จาก 3,849.00 บาท
  ราคา 3,849.00 บาท

  08 ม.ค. 2562

  4819

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless for home and office
  Dual concurrent triple Chain 2.4/5GHz AP, 802.11ac/a/n/b/g, Five Gigabit Ethernet ports, PoE-out on port 5, SFP, 3G USB for 3G/4G support or storage
  จาก 3,939.00 บาท
  ราคา 3,939.00 บาท

  08 ม.ค. 2562

  7876

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless for home and office
  Small weatherproof wireless access point for mounting on a ceiling, wall or pole >>>รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  จาก 1,490.00 บาท
  ราคา 1,490.00 บาท

  05 ม.ค. 2562

  2294

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless for home and office
  2.4GHz 1000mW AP with five Ethernet ports and PoE output on port 5. It has a 600MHz CPU, 128MB RAM and a USB port. >>>รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  จาก 1,899.00 บาท
  ราคา 1,899.00 บาท

  05 ม.ค. 2562

  3247

 • หมวดหมู่สินค้า : Wireless for home and office
  Small dual-band 2.4 / 5GHz white weatherproof wireless access point for mounting on a ceiling, wall or pole Compare >>>รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  จาก 2,890.00 บาท
  ราคา 2,890.00 บาท

  05 ม.ค. 2562

  3813